Gratis verzending vanaf €70 (BE/NL)

Onze duurzame kleding online betalen met ecocheques (BE)

4.91/5 op +2000 reviews

Algemene voorwaarden

1.TOEPASSING

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen door klanten bij Blue Parrot. Het plaatsen van een bestelling bij Blue Parrot houdt in dat de klant akkoord gaat met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

1.2 Als gebruiker verklaart men eveneens gerechtigd te zijn om zich te verbinden aan deze Algemene verkoopsvoorwaarden, of deze verbintenis aan te gaan onder toezicht en met toestemming van een gerechtigd persoon.

1.3 Blue Parrot kan altijd beslissen om haar algemene voorwaarden te wijzigen, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vorm van schadevergoeding. Indien er wijzigingen plaatsvinden, zullen die natuurlijk enkel van toepassing zijn voor de toekomst, waardoor je nooit tot iets ongewenst gebonden bent.

2. BESTELLINGEN EN BETALINGEN

2.1. De prijzen die gelden op het moment van bestelling zijn van toepassing. Alle vermelde prijzen zijn in euro aangeduid, inclusief 21% BTW, exclusief verzendkosten, tenzij anders aangeduid of schriftelijk overeengekomen.

2.2. Blue Parrot behoudt zich het recht voor om de prijzen en tarieven te wijzigen en eventuele fouten te corrigeren. Wanneer dit nadelig zou zijn voor de klant, wordt hij hiervan via e-mail op de hoogte gebracht en heeft de klant het recht om de bestelling binnen de 10 dagen te annuleren.

2.3. Elke productaanbieding geldt slechts tot uitputting van de voorraad. Blue Parrot kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een product niet langer beschikbaar is, zullen wij dit zo snel mogelijk melden aan de klant.

2.4 Blue Parrot kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden/fouten in de informatie die gegeven wordt bij de artikelen. De foto’s die bij de producten weergeven worden, zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen. Ze zijn niet contractueel en verplichten Blue Parrot op geen enkele manier.

2.5 Blue Parrot behoudt zich het recht voor elke bestelling te weigeren. Deze beslissing kan genomen worden naar eigen goeddunken en zonder verdere motivering. In dit geval zullen wij de klant hiervan op de hoogte brengen.

2.6 Voor alle online aankopen accepteren wij bankoverschrijving of online betaling via het betaalplatform Mollie/Multisafepay.

2.7 Kortingsacties zijn niet cumuleerbaar, tenzij anders vermeld. Op het aankopen van cadeaubonnen zijn nooit kortingsacties van toepassing.

3. VERZENDING EN LEVERING

3.1. Producten worden ten vroegste verzonden vanaf ontvangst van de betaling.

3.2 Producten worden geleverd op het leveringsadres dat door de klant bij zijn bestelling werd doorgegeven. Foutieve leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten ten laste van de klant.

3.3 Onze prijzen omvatten niet de verzendkosten naar de klant. De verzendkosten worden bij de bestelling apart en duidelijk opgegeven afhankelijk van de gekozen verzendwijze en het land van bestemming.

3.4 De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

3.5 Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

4. RETOUR

4.1 De consument heeft het recht binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering, af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder motivering. Blue Parrot zal in dat geval het bedrag van de geretourneerde aankoop terugbetalen aan de klant, binnen een termijn van 10 werkdagen. Betaalde verzendkosten worden niet terugbetaald. Heeft de klant gratis verzending genoten maar komt hij door de retour onder dit minimumbedrag, dan zullen de originele verzendkosten aangerekend worden. Retourneren is gratis vanuit België en Nederland voor niet gesoldeerde artikels. Vanuit andere landen wordt een retourkost in rekening gebracht ter hoogte van de basis verzendkost (zie overzicht hier).

4.2 De consument dient het product binnen de 14 kalenderdagen in originele staat, ongebruikt, onbeschadigd, voorzien van alle originele labels en in originele verpakking terug aan Blue Parrot te bezorgen volgens de retour procedure.  Bij niet-correcte terugzending conform het voorgaande zijn wij niet gehouden tot betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de koper. Deze kan binnen de 14 dagen op uitdrukkelijk verzoek van de koper en op diens kosten terugbezorgd worden aan de koper. Het risico van de terugzending van het product alsook de kost voor het terugzenden worden uitsluitend gedragen door de koper.

4.3 Indien uw pakket niet wordt opgehaald in het ophaalpunt en terug naar Blue Parrot wordt gestuurd, brengen wij een kost in rekening van 5 euro incl. BTW.

4.4 Voor artikels die verkocht zijn tijdens de solden en/of uit onze outlet is retourneren toegestaan. Bij deze artikelen krijg je de waarde terug in de vorm van een cadeaubon ipv een terugbetaling. Er zal tevens een retourkost aangerekend worden volgens onze geldende retourkosten. Deze cadeaubon zal 1 jaar geldig zijn vanaf de datum van de retour.

5. PRIVACY

5.1 Door te bestellen bij Blue Parrot staat de klant uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en betalingen, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard bij de bestelling.

5.2 Blue Parrot zal de gegevens niet overmaken aan derden. De klant heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering en heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden.

6. KLACHTEN

6.1 Klachten, zichtbare beschadigingen en/of kwalitatieve tekortkomingen van een artikel of andere tekortkomingen bij de levering, moet binnen de 8 dagen na levering schriftelijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

7. VERLIES OF DIEFSTAL

7.1. Blue Parrot draagt het risico voor verlies of diefstal tot aan de levering van het product aan de klant. De klant dient elke niet-levering schriftelijk aan Blue Parrot te melden binnen een termijn van 14 werkdagen na bestelling. Wij behouden ons het recht de aanvraag van de klant te weigeren als deze buiten voorgemelde termijn gebeurd.

7.2. Blue Parrot is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van het product na levering aan de klant.

7.3. Blue Parrot staat enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de klant geleden.

8. OVERMACHT

8.1 Blue Parrot is niet aansprakelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder vallen productieonderbrekingen, transportvertragingen, stakingen, werkonderbrekingen en dergelijke meer, die zowel onszelf of onze leveranciers kunnen raken, ook al zijn deze voorzienbaar.

9. EIGENDOMSRECHT

9.1 Geen enkel gegeven, logo, tekst of foto’s van onze site mag gekopieerd of gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

10. BEWIJS

10.1 De geïnformatiseerde registers die onder de redelijke veiligheidsvoorwaarden worden opgeslagen in de computersystemen van Blue Parrot, zullen worden beschouwd als bewijzen van communicaties, bestellingen en betalingen tussen de partijen.

10.2 De archivering van de bestelbonnen en de facturen wordt uitgevoerd op een betrouwbare en duurzame drager, die als bewijs kan worden voorgelegd.

11. TOEPASSELIJK RECHT

11.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de algemene voorwaarden zelf, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing

11.2. Alle geschillen zullen uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven behoren.

12. GEGEVENS BLUE PARROT BV

Blue Parrot BV maatschappelijke zetel:  Hoekstraat 44 – 3078 Everberg -België
BTW : 0797.128.578
TEL: 0485/84.27.56